Navigation
6 กรกฎาคม 2021

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ เข้าในรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
โดยมี นายนิติกร ภูตะอินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
และนางดวงพร ศรีปะโค รองผู้อำนวยการวิทยากร จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
6 กรกฎาคม 2021

ต้อนรับ ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนต้อนรับ
ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง
เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
1 กรกฎาคม 2021

นิเทศติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบการสอนออนไลน์

Read More
28 มิถุนายน 2021

ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ที่มีผู้ปกครองและญาติ ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

Read More
27 มิถุนายน 2021

ประกาศ งดจัดการเรียนในวิทยาลัยทุกระดับชั้น ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนออนไลน์

Read More
18 มิถุนายน 2021

ประชุมคณะกรรมการงานครูที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงและมอบหมายคำสั่งในการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการฯ
มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการงานครูที่ปรึกษา
เพื่อชี้แจงและมอบหมายคำสั่งในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
17 มิถุนายน 2021

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ โคกหนองนาโมเดล

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพิธีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ โคกหนองนาโมเดล
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

Read More
16 มิถุนายน 2021

การประชุมคณะครู เพื่อหารือการเพิ่มมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการฯ ได้จัดการประชุมคณะครู
เพื่อหารือการเพิ่มมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข จาก โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลแม่นนท์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ในกรณีผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสฯ ตามอาคาร สถานที่ต่าง ๆ
ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์