Navigation
10 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอาคาร ๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
10 สิงหาคม 2563

(Fix it center Thailand 4.0)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสา หมู่ที่ 4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

Read More
7 สิงหาคม 2563

โครงการรักษ์ดิน รักป่า รู้คุณค่า ดินป่าไม้ สู่ชุมชน

Read More
7 สิงหาคม 2563

การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

“การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”

Read More
5 สิงหาคม 2563

การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสร้างโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
3 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
3 สิงหาคม 2563

โครงการรักษ์ดิน รักป่า รู้คุณค่า ดินป่าไม้ สู่ชุมชน

Read More
3 สิงหาคม 2563

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More