วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร.042-295547 , 042-207679

Email : kutcudon@gmail.com

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์