สมัครเรียนออนไลน์

Click/Scan QR Code

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

Facebook Page

ครูพร้อม.com

Link ที่น่าสนใจ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์