1. ไฟล์ โลโก้ R Chee wa Logo R >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด
  2. ไฟล์ .AI R Chee wa Logo R >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์