หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน และพนักงานขับรถ
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่องเปิด-ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567
งานวัดผลและประเมินผล ได้ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ประจำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง