คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักมีบุคลิกที่พิเศษบางอย่าง ซึ่งหากเราสังเกตจะพบลักษณะที่พิเศษเหล่านั้นได้ไม่ยาก คนที่ชอบนั่งๆ นอนๆ คิดจินตนาการเพ้อฝัน มักไม่ใช่บุคลิกของคนที่ประสบความสำเร็จ ลักษณะสำคัญของคนที่มีความสำเร็จในชีวิตมักจะเป็นคนที่ทำงานหนัก และมีความมุ่งมั่น เราลองมาพิจารณากันอย่างละเอียดว่าลักษณะของบุคคเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

1.มีความมุ่งมั่น บุคลิกหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จคือ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อในการที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ตั้งใจไว้ โดยที่ไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
2.มีความเชื่อ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะต้องมีสิ่งนี้เพื่อเป็นแรงขับที่เราจะไปให้ถึงจุดหมายได้ไม่ยาก เมื่อมีความมุ่งมั่นแล้ว เราต้องมีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่าเราสามารถทำได้
3.กล้าที่จะเผชิญความกลัว ธรรมชาติของคนย่อมมีความกลัวด้วยกันทั้งนั้น แต่คนที่จะประสบความสำเร็จต้องกล้าเผชิญต่อความกลัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยากจะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง เราต้องเอาชนะความประหม่าในการต้องออกไปพูดต่อหน้าคนอื่นให้ได้ หรือถ้าเราอยากเป็นหมอ แต่เรากลัวเลือด เราก็ต้องเอาชนะความกลัวนั้นให้ได้
4.ไม่กลัวงานหนัก กล้าสู้งานหนัก และมีความอดทน ความสำเร็จทุกอย่างไม่อาจทำได้ในวันเดียว แต่ต้องมีความพยายามค่อยๆ ก้าวไปเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่ได้วางไว้นั้น
5.ล้มแล้วลุกขึ้นยืน คนที่ประสบความสำเร็จมักเคยผ่านวันที่ล้มเหลวมาด้วยกันแทบทั้งนั้น แต่จงอย่าหยุดที่จะก้าวเดินต่อไป คนที่ล้มแล้วลุกขึ้นยืนต่อสู้ในวันที่ยากลำบาก สมควรได้รับชัยชนะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงิน เพื่อนร่วมงาน หรือปัญหาใดๆ ก็ตาม
6.เป็นคนทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน คนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่ทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ใฝ่ที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทำได้หลายโครงการ โดยอาจจะเริ่มจากโครงการเดียวแล้วค่อยๆ ขยับขยายต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ และมีความสนใจในสิ่งตัวเองทำ เพื่อค้นหาวิธีที่จะทำให้สำเร็จ
7.สร้างเครือข่าย ลักษณะหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เพื่อที่จะทำให้งานก้าวหน้า ร่วมกันสร้างงาน เรียนรู้ไปกับพวกเขา ซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงการใช้คนเพื่อปีนป่ายหาประโยชน์ส่วนตน แต่เป็นการสร้างเครือข่าย เรียนรู้ สร้างสรรค์ ผลิตความคิดใหม่ๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หากเราต้องการประสบความสำเร็จ เราต้องเดินหน้า ไม่กลัวความลำบาก กล้าสู้การเผชิญ หาโอกาสในชีวิต ไม่กลัว หรือไม่เสียเวลาสงสารตัวเองกับอดีตที่เคยล้มเหลว ก้าวต่อไป และมีความเชื่อว่าเราทำได้และทำให้ดีที่สุด หากเราทำทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ได้ เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอน

เรื่องโดย : ดร.แพง ชินพงศ์
ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์