11 มีนาคม 2020

นิเทศแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

นิเทศแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
แผนธุรกิจ เตาใช้ฟืน

แผนธุรกิจ คูณชัยอิเล็กทริค

แผนธุรกิจ BC Screen ออกแบบและสกรีนเสื้อ

Read More
2 สิงหาคม 2019

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

Read More
25 กรกฎาคม 2019

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100 ทีม)

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100 ทีม)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 21 -24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
 

Read More
19 กรกฎาคม 2019

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

แผนกวิขาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเตาหนองหล่มใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
แผนธุรกิจเตาใช้ฟืน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ณ ร้านมณีโรจน์แอร์เซอร์วิส  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
แผนธุรกิจคูณชัยอิเล็กทริค แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
4 กรกฎาคม 2019

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม พ.ศ. 2562

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read More
4 กรกฎาคม 2019

การประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

การประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
11 มิถุนายน 2019

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
12 กุมภาพันธ์ 2019

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์