วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

By Dararat