17 มีนาคม 2023

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง ลงทะเบียนแก้ “0” หรือ “มส.” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

Read More
16 มีนาคม 2023

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
2 มีนาคม 2023

ประกาศรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

Read More
23 กุมภาพันธ์ 2023

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
1 กุมภาพันธ์ 2023

Read More
26 มกราคม 2023

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
24 มกราคม 2023

กำหนดวันเปิด ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

Read More
20 มกราคม 2023

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์