Navigation
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More
วันพุธ 8 มิถุนายน 2565

โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
วันพุธ 8 มิถุนายน 2565

โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
วันพุธ 8 มิถุนายน 2565

โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
วันพุธ 8 มิถุนายน 2565

ครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้างหุ้นส่วน จิ้นเฮงแอร์ แอนด์เซอร์วิส , ห้างหุ้นส่วน เอส.เอ็ม.ซี กรุ๊ป ๑๙๙๒ จำกัด , ร้านฉัตรมงคลแอร์

Read More
วันพุธ 8 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) รูปแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) รูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์