ผู้เขียน: อนุกูล พรชัยศรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 x 42 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุอรธานี เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567