ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรต้นแบบ (โมเดล) หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 “หลักสูตร Non Degree จักรยานและจักรยานยนต์อัจฉริยะ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

By Dararat