วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 

  • By
  • ส.ค. 20 2020
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์