นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษาประจำปี ๒๕๖๐