เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยาลัย ฯ มีการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ และการกล่าวสุนทรพจน์ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

By Dararat