เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยาลัย ฯ มีการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ และการกล่าวสุนทรพจน์ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์