วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

 

By Dararat