คณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) โดยจัดกิจกรรมถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 23 พศจิกายน 2560

  • By
  • พ.ย. 23 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) ถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์