Navigation

คณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) โดยจัดกิจกรรมถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 23 พศจิกายน 2560

  • By
  • พ.ย. 23 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) ถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์