Navigation

คณะผู้บริหาร ฯ และข้าราชาการครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี “ร่วมรำลัก 125 ปี วันสถาปนาเมืองอุดรธานี”

  • By
  • ม.ค. 18 2018
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร ฯ และข้าราชาการครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี “ร่วมรำลัก 125 ปี วันสถาปนาเมืองอุดรธานี”

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์