คณะผู้บริหาร ฯ และข้าราชาการครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี “ร่วมรำลัก 125 ปี วันสถาปนาเมืองอุดรธานี”

By Dararat