ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียน

 

 

2018 โหลดโลโก้วิทยาลัย “ตรา” วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี Kanchanaphisek Udonthani Technical College

  1. ไฟล์ Logo PNG ขนาดใหญ่ >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด
  2. ไฟล์ .AI ต้นฉบับ LOGO >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด
  3. ไฟล์ Logo ขอบสีทอง ขนาดใหญ่  >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด
  4. ไฟล์ตราวิทยาลัยบนใบเมเปิล   >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด
  5. ไฟล์ โลโก้ R Chee wa Logo R >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด
  6. ไฟล์ .AI R Chee wa Logo R >>>>>> คลิกขวา>>บันทึกลิงก์เป็น>>เพื่อดาวน์โหลด