Navigation
1 กุมภาพันธ์ 2023

Read More
26 มกราคม 2023

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
24 มกราคม 2023

กำหนดวันเปิด ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

Read More
20 มกราคม 2023

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
17 มกราคม 2023

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read More
13 มกราคม 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read More
13 มกราคม 2023

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
6 มกราคม 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์