Navigation
วันอังคาร 3 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการ ตำแหน่งครู (ช่างยนต์)

Read More
วันอังคาร 3 สิงหาคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม และตำแหน่งพนักงานขับรถ

Read More
วันศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนปกติที่วิทยาลัย (On Site) เพิ่มเติม

Read More
วันพฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันอังคาร 13 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันอังคาร 6 กรกฎาคม 2564

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ เข้าในรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
โดยมี นายนิติกร ภูตะอินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
และนางดวงพร ศรีปะโค รองผู้อำนวยการวิทยากร จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันอังคาร 6 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับ ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนต้อนรับ
ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง
เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์