Navigation
30 กันยายน 2022

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More
30 กันยายน 2022

การนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More
14 กันยายน 2022

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More
17 สิงหาคม 2022

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read More
17 สิงหาคม 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read More
15 สิงหาคม 2022

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More
27 กรกฎาคม 2022

ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More
22 กรกฎาคม 2022

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์