วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายม 2560 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2559

  • By
  • มิ.ย. 09 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯเข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SRA ประจำปีการศึกษา 2560

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์