Navigation

ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญผู้จำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัย เข้าร่วมประปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

 

 

 

 

  • By
  • มิ.ย. 05 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้จำหน่ายอาหาร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์