นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย – 9 ก.ค 2560 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)

 

By Dararat