นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ  2560

By Dararat