Navigation

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ สถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปตท.อุดรสยามปิโตรเลียม จังหวัดอุดรธานี

  • By
  • ธ.ค. 30 2016
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯได้เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์