นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ สถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปตท.อุดรสยามปิโตรเลียม จังหวัดอุดรธานี