นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเยี่ยมชม พบปะ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดห้องเรียนให้น่าเรียนยิ่งขึ้น

 

  • By
  • มิ.ย. 06 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเยี่ยมชม พบปะ นักเรียน นักศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์