นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และนายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม/สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ปีงบประมาณ 2560

 

  • By
  • มิ.ย. 06 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และนายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม/สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ปีงบประมาณ 2560

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์