นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และนายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม/สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ปีงบประมาณ 2560

 

By Dararat