Navigation

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ เข้าร่วมพิธีปิดแบบองค์การ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

  • By
  • ธ.ค. 14 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์