ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 • 1.ข้อมูลสถานศึกษา

  (526 kB)
 • 2.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

  (136 kB)
 • 3.ข้อมูลบุคลากร

  (161 kB)
 • 4.ข้อมูลหลักสูตร

  (103 kB)
 • 5.ข้อมูลงบประมาณ

  (178 kB)
 • 6.ข้อมูลครุภัณฑ์

  (75 kB)
 • 7.ข้อมูลสถานประกอบการ

  (76 kB)
 • 8.ข้อมูลอาคารสถานที่

  (84 kB)
 • 9.ข้อมูลสภาพชุมชนและสังคม

  (75 kB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์