ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 • 1.ข้อมูลสถานศึกษา

  (527 kB)
 • 2.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

  (86 kB)
 • 3.ข้อมูลบุคลากร

  (156 kB)
 • 4.ข้อมูลหลักสูตร

  (103 kB)
 • 5.ข้อมูลงบประมาณ

  (76 kB)
 • 6.ข้อมูลครุภัณฑ์

  (89 kB)
 • 7.ข้อมูลสถานประกอบการ

  (70 kB)
 • 8.ข้อมูลอาคารสถานที่

  (77 kB)
 • 9.ข้อมูลสภาพชุมชนและสังคม

  (74 kB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์