Navigation

นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วม อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2564 จ.อุดรธานี 3 ธันวาคม 2363 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

 

  • By
  • ธ.ค. 03 2020
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์