ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

By Dararat