วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประกวดการเขียนแผนธุรกิจได้ลำดับที่ ๑-๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการธุรกิจต่อไป

  • By
  • ส.ค. 03 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์