เนื่องด้วย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ ได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภัคดี” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภัคดี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ได้ตามเป้าหมายตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ร่วมนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เพื่อถวายความจงรักภัคดี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  • By
  • ก.ค. 12 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน ปลูกป่าถวายความจงรักภัคดีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์