นายพนม  แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณานักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • By
  • มิ.ย. 13 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน พิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์