ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

By Dararat