นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา เอพีพีซี รุ่นที่ ๗-๑๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

By Dararat