Navigation

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสาวพรพรรณ เรืองปัญญา มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา จำนวน 45,000 บาท เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ขอให้เจริญสุขสวัสดิ์ ประสบผลสำเร็จในชีวิตสืบไป

  • By
  • ม.ค. 07 2019
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา จำนวน 45,000 บาท เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์