นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการ ฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับประเทศ ที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป