ท่าน สุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร ให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกอุดรธานี หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 61

By Dararat