นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

By Dararat