วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560

 
  • By
  • ต.ค. 16 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์