Navigation

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 2 จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากพลตรีกิตติพงษ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมันก๊าซธรรมชาติ ปตท. อุดรสยามปิโตรเลียม จังหวัดอุดรธานี

  • By
  • ธ.ค. 28 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์