วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 2 จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากพลตรีกิตติพงษ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมันก๊าซธรรมชาติ ปตท. อุดรสยามปิโตรเลียม จังหวัดอุดรธานี

By Dararat