Navigation

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยมีบริษัทเอเชีย แปซิฟิค โปรแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์