วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ สาริโท เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารทืมงาน และการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์