นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำและการเขียนแผนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม