นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำและการเขียนแผนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์