แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    (7 MB)
  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    (7 MB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์