เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

    (9 MB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์