เนื่องในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันเข้าพรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของพุทธศาสนา จึงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานำโดย นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งแต่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงไปที่วัดสุวรรณการามเพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา และฟังพระเทศนา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

By Dararat