เนื่องในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันเข้าพรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของพุทธศาสนา จึงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานำโดย นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งแต่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงไปที่วัดสุวรรณการามเพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา และฟังพระเทศนา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์