อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 โดย นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

 

  • By
  • พ.ย. 27 2020
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์