โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และนายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ร่วมการดำเนินการตามหลักสูตรตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของทั้งสองฝ่าย โดยมีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ดำเนินการจัดรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดตามหมวดทักษะวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

  • By
  • มิ.ย. 29 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์